Pełna księgowość

Pełna księgowość 

Pełna księgowość, w przeciwieństwie do księgowości uproszczonej, to bardzo rozbudowany system ewidencjonowania wszelkich transakcji finansowych, których dokonuje przedsiębiorstwo. Ze względu na specyfikę i zakres działań, z którymi się wiąże, do jej prowadzenia potrzebny jest wykwalifikowany pracownik – specjalista w tym obszarze.

Pełna księgowość oznacza sporo obowiązków dla właściciela firmy. Dotyczą one zarówno prowadzenia obszernej i precyzyjnej dokumentacji, jak i ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu rachunkowości – adekwatnie do zmieniających się przepisów. Dlatego w sytuacji, gdy nie zatrudnia on księgowego, bardzo dogodnym rozwiązaniem jest współpraca z biurem rachunkowym. Warto dodać, że outsourcing usług księgowych jest często rozwiązaniem bardziej korzystnym finansowo niż zatrudnienie księgowego na etacie.

Zasadniczym elementem pełnej księgowości są księgi rachunkowe, które nazywamy pełnymi księgami. W ich skład wchodzą:

  • dziennik – w którym dokonujemy zapisu każdego zdarzenia gospodarczego oraz przyporządkowujemy mu odpowiedni numer z opisem – tak, aby możliwe było zestawienie go z właściwymi dowodami księgowymi;
  • konta księgi głównej (syntetyczne) – które służą do rejestrowania zdarzeń gospodarczych;
  • konta księgi pomocniczej (analityczne) – obok kont syntetycznych także służą do zapisu zdarzeń gospodarczych, zgodnie z zasadą podwójnego zapisu;
  • zestawienie obrotów i sald z księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych – które służy do identyfikacji potencjalnych błędów w sytuacji, gdy suma obrotów kont syntetycznych nie jest równa sumie obrotów kont analitycznych;
  • wykaz składników pasywów i aktywów – czyli majątku firmy, który stanowią zarówno środki finansowe, jak i m.in. sprzęt komputerowy, meble, pojazdy służbowe.

 

Zakres naszych usług

W ramach pełnej księgowości prowadzimy księgi rachunkowe, ewidencjonujemy majątek firmy oraz źródła jego finansowania. Przygotowujemy zestawienia zysków i strat, karty wynagrodzeń pracowników, sporządzamy sprawozdania finansowe. Sprawozdania stanowią cykliczne zwieńczenie systematycznej i wnikliwej pracy.

Nasze usługi w ramach pełnej księgowości pełnią zarówno rolę analityczną i sprawozdawczą, jak też informacyjną i kontrolną. Dzięki pełnej księgowości właściciel firmy otrzymuje bowiem rzetelne dane na temat jej sytuacji finansowej. Potrzebne są one urzędom, ale też stanowią cenne źródło informacji niezbędnych do zarządzania firmą, w tym planowania dalszych inwestycji.

Z tego m.in. powodu w ramach doradztwa podatkowego w Gliwicach oraz dla firm z Zabrza, Pyskowic i Knurowa oferujemy naszym klientom wsparcie we wszelkich sytuacjach związanych z opodatkowaniem. Przyglądamy się kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz dokładnie sprawdzamy wszelkie, zgodne z przepisami, możliwości optymalizacji opodatkowania. Następnie proponujemy rozwiązania, które mają na celu zabezpieczenie firmy przed zbyt wysokim obciążeniem podatkowym. Dzięki temu właściciel może skupić się przede wszystkim na jej dalszym rozwoju.

W ramach pełnej księgowości oferujemy Państwu 3 pakiety: Starter, Business oraz Premium. W zależności od wielkości firmy i jej potrzeb mogą Państwo wybrać pakiet idealny dla firmy. U nas pełna księgowość dostępna jest już od 499 zł. Niezależnie od pakietu zapewniamy dostęp do Panelu klienta.

Zapraszamy do współpracy i dołączenia do grona zadowolonych klientów TaxOnline24.