Kadry i płace – Gliwice

Oferujemy usługi z zakresu kadr i płac, które obejmują przede wszystkim sporządzanie dokumentów i akt pracowniczych. Nasi klienci otrzymują dostęp do Panelu Klienta na platformie internetowej, który umożliwia im m.in. przechowywanie dokumentów pracowniczych w systemie informatycznym, skanowanie akt oraz składanie deklaracji do ZUS. Przy wyborze naszej oferty firmy same decydują, z jakich usług kadrowo-płacowych chcą skorzystać. Przedsiębiorcy, zgodnie z potrzebami prowadzonych przez siebie działalności, samodzielnie tworzą pakiet złożony z działań i obowiązków, które planują nam powierzyć.

Outsourcing usług kadrowo-płacowych pozwala firmom na wygenerowanie oszczędności. Zatrudnienie fachowego personelu, zakup specjalistycznego oprogramowania i urządzeń biurowych, inwestowanie w systematyczne szkolenia kadry – to przykłady zobowiązań, które w przypadku współpracy z biurem rachunkowym nie mają miejsca.

Kiedy zdecydują się Państwo na wybór TaxOnline24 – zyskają Państwo ponadto gwarancję realizacji usług w sposób rzetelny, przejrzysty i terminowy. Stawiamy na jasne zasady: współpracy, komunikacji z klientami oraz cen naszych usług. My dbamy o to, aby firmy naszych klientów działały zgodnie z przepisami prawa pracy, a oni nie martwią się potencjalnymi kontrolami PIP. Czują się bezpiecznie.

 

Czym zajmujemy się w ramach obsługi kadrowo-płacowej?

Dla naszych klientów sporządzamy umowy cywilno-prawne, umowy o pracę oraz aneksy do umów. Wystawiamy rachunki oraz przygotowujemy rozliczenia do ZUS. Oferujemy również przygotowanie i prowadzenie dokumentów kadrowych. Umowy i akta pracownicze przygotowujemy w formie e-akt.

Ponadto obliczamy wynagrodzenia dla każdego rodzaju umowy i sporządzamy listy płac. Wykonujemy przelewy wynagrodzeń pracowniczych oraz przelewy na podatek dochodowy i ZUS. Rozliczamy urlopy, zwolnienia lekarskie, delegacje. Przygotowujemy roczne informacje na temat dochodów pracowników. Zajmujemy się obsługą pracowniczych programów kapitałowych (PPK). Realizujemy zadania dotyczące zakładowych funduszy świadczeń socjalnych (ZFŚS).

Sporządzamy raporty i zestawienia kadrowe. Przygotowujemy deklaracje do PFRON. Czuwamy nad terminami ważności umów oraz badań lekarskich pracowników.

Na życzenie klientów i ich pracowników sporządzamy też świadectwa pracy i zaświadczenia, np. o zarobkach, o zatrudnieniu. W razie potrzeby bierzemy udział w kontrolach zewnętrznych, które przeprowadza PIP lub ZUS.

Jako uzupełnienie obsługi kadrowo-płacowej proponujemy naszym klientom dodatkowe działania, które mają na celu usprawnić funkcjonowanie ich firm. Jest to m.in. doradztwo podatkowe w Gliwicach, w ramach którego przygotowujemy m.in. strategie optymalizacji podatkowych.

Nasze usługi obejmują także prowadzenie księgowości – pełnej i małej. Współpracującym z nami firmom udostępniamy możliwość korzystania z nowoczesnej platformy internetowej. To narzędzie, dzięki któremu w łatwy sposób można wystawić fakturę lub sporządzić analizę finansową swojego przedsiębiorstwa. Panel Klienta zapewnia także stały dostęp do dokumentów księgowych firmy oraz akt pracowniczych. Dzięki niemu możliwe jest również szybsze skontaktowanie się z nami w przypadku problemu.

Outsourcing kadrowo-płacowy, podobnie jak księgowy, ma sporo zalet. Warto dodać, że zyskają Państwo jeszcze więcej, kiedy oba rodzaje usług zlecą Państwo tej samej firmie. Korzystanie z kompleksowej oferty w jednym biurze to jeszcze większa oszczędność czasu. Przekazują Państwo poufne dane firmy tylko jednemu podmiotowi, dzięki czemu zespół specjalistów ma pełen obraz jej sytuacji.

Klienci rekomendują współpracę z naszym biurem m.in. za uważne podejście do realizacji usług, sumienne wykonywanie zadań, profesjonalne rozwiązywanie sytuacji problemowych. Takie opinie bardzo nas cieszą i utwierdzają w przekonaniu, że nasze działania przynoszą oczekiwane efekty. Zapraszamy do współpracy i zapewniamy, że obsługa kadrowo-płacowa Państwa firmy znajdzie się w dobrych rękach.