Kadry i płace - Gliwice

Oferujemy usługi z zakresu kadr i płac, które obejmują przede wszystkim sporządzanie dokumentów i akt pracowniczych. Nasi klienci otrzymują dostęp do Panelu Klienta, który umożliwia im między innymi przechowywanie dokumentów pracowniczych w systemie informatycznym, skanowanie akt oraz składanie deklaracji do ZUS. Korzystając z naszej obsługi księgowej firmy same decydują, z jakich usług kadrowo-płacowych chcą skorzystać – przedsiębiorcy zgodnie z potrzebami prowadzonych przez siebie działalności samodzielnie tworzą pakiet składający się z działań i obowiązków, które chcą nam powierzyć.

Czym zajmujemy się w ramach obsługi kadrowo-płacowej?

Dla naszych klientów sporządzamy umowy cywilno-prawne, wystawiamy rachunki oraz przygotowujemy rozliczenia do ZUS. Oferujemy również przygotowanie dokumentów kadrowych oraz obliczenie wynagrodzeń dla każdego rodzaju umowy. Na życzenie klientów i ich pracowników sporządzamy też świadectwa pracy i zaświadczenia, np. o zarobkach, o zatrudnieniu. Nasze usługi obejmują także prowadzenie księgowości – pełnej księgowości lub małej księgowości.

Współpracującym z nami firmom udostępniamy możliwość korzystania z nowoczesnej platformy. To narzędzie, dzięki któremu w łatwy sposób można wystawić fakturę lub sporządzić analizę finansową swojego przedsiębiorstwa. Panel Klienta zapewnia także stały dostęp do dokumentów księgowych firmy oraz akt pracowniczych. Dzięki niemu możliwe jest również szybsze skontaktowanie się z nami w przypadku problemu.