Biuro rachunkowe – Pyskowice

Świadczymy usługi jako biuro rachunkowe w Pyskowicach. Jesteśmy firmą, która stawia na ciągły rozwój i podążanie za potrzebami klientów z różnych branż i miejscowości znajdujących się w okolicach Gliwic. Dzięki innowacyjnej platformie internetowej, do której dostęp mają nasi klienci, nasza komunikacja z każdym z nich jest sprawna i efektywna. Ponadto jesteśmy do dyspozycji klientów i służymy wsparciem w każdej sytuacji problemowej.

Oferujemy pełen zakres usług związanych z prowadzeniem rachunkowości. Dostarczamy klientom pakiety rzetelnych informacji na temat sytuacji finansowej w ich firmach. Zależy nam na tym, aby dzięki tak precyzyjnym danym mogli optymalizować swoje koszty i osiągać wyższe zyski.

Przywiązujemy uwagę do tego, aby prowadzona przez nas rachunkowość w pełni spełniała swoje 3 nadrzędne funkcje:

  • analityczną – z dużą wnikliwością gromadzimy dane do sprawozdań finansowych i rozliczeń podatkowych;
  • informacyjną – nasze sprawozdania finansowe są precyzyjne i czytelne oraz stanowią źródło informacji, które są niezbędne do podejmowania dalszych decyzji biznesowych;
  • kontrolną – sprawnie dokumentujemy wszelkie operacje gospodarcze, a klienci mają pełną kontrolę nad środkami finansowymi swoich firm.

Dzięki usługom rachunkowym TaxOnline24 nasi klienci spełniają zarówno swój ustawowy obowiązek dotyczący przekazywania informacji organom zewnętrznym, jak i uzyskują przejrzysty obraz kondycji finansowej swoich podmiotów gospodarczych.

 

Biuro rachunkowe – Knurów

Jako biuro współpracujące z właścicielami firm z miejscowości, które znajdują się nieopodal Gliwic – działamy także jako biuro rachunkowe w Knurowie. Oprócz przygotowywania sprawozdań finansowych, prowadzimy m.in. księgi rachunkowe. Zajmujemy się zatem wszystkimi ich składowymi: dziennikiem, księgą główną, księgami pomocniczymi, zestawieniem obrotów i sald oraz inwentarzem (wykazem składników aktywów i pasywów).

Zajmujemy się także księgami podatkowymi, które prowadzimy zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej. Oprócz ksiąg rachunkowych w ich skład wchodzą księgi podatkowe przychodów i rozchodów, ewidencje i rejestry. Naszym klientom oferujemy również doradztwo podatkowe w Gliwicach. Stanowi ono dopełnienie naszych usług związanych z rachunkowością.

Rachunkowość prowadzimy zgodnie ze wszystkimi jej kluczowymi zasadami, które ujęte są w przepisach ustawy o rachunkowości. Dokonujemy chronologicznej i systematycznej ewidencji zdarzeń gospodarczych. Zapewniamy rzetelną i jasną prezentację danych. Obowiązującą w przedsiębiorstwie politykę rachunkowości stosujemy w sposób ciągły –dbamy o to, żeby bilans otwarcia nowego roku obrotowego był tożsamy z bilansem zamknięcia roku poprzedniego.

Jeśli interesują Państwa biura rachunkowe w Knurowie – polecamy nasze usługi. Dbamy o to, aby prowadzić rachunkowość na najwyższym poziomie – tak, aby realnie służyła realizacji celów ekonomiczno-finansowych naszych klientów.

 

Rachunkowość Knurów

Prowadząc rachunkowość w Knurowie oraz w innych miejscach, w których nasi klienci mają działalność, analizujemy i przetwarzamy dane w 3 głównych obszarach. Pierwszy z nich dotyczy majątku (czyli zasobów) firmy oraz źródeł jego pochodzenia. Drugi obejmuje procesy gospodarcze – a więc wszelkie koszty i przychody. Ostatni zaś dotyczy zysków i strat, czyli wyników finansowych. W trosce o interesy firm naszych klientów działamy zgodnie z klauzulą poufności. Przy zawieraniu umów precyzyjnie określamy rodzaj i zakres informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zarówno ze względu na wymogi branży, w której działamy, jak też z uwagi na chęć zapewnienia naszym klientom obsługi na jak najwyższym poziomie – stale poszerzamy wiedzę. Nasza praca wymaga biegłej znajomości przepisów, które podlegają co jakiś czas zmianom. Ustawa o rachunkowości oraz Ordynacja podatkowa to oczywiście nie jedyne akty prawne, które na bieżąco monitorujemy. Ustawy dotyczące m.in.: podatku akcyzowego, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych czy podatku od towarów i usług – to kolejne akty prawne, które jeszcze nie zamykają całej listy.

Zachęcamy do kontaktu i do skorzystania z naszej oferty. Jeśli szukają Państwo biura rachunkowego w Pyskowicach lub Knurowie, które trzyma rękę na pulsie – zapraszamy do TaxOnline24.