Polski Ład – jakie zmiany wprowadził do rozliczeń?

Polski Ład, czyli nowy program gospodarczy rządu, wprowadza wiele zmian w systemie podatkowym. Celem reformy jest przede wszystkim zwiększenie sprawiedliwości społecznej i podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki. W artykule omówimy najważniejsze zmiany dotyczące rozliczeń podatkowych, które wprowadza Polski Ład.

 

Nowa skala podatkowa i zmiany w PIT

Pierwszym istotnym elementem Polskiego Ładu jest wprowadzenie nowej skali podatkowej dla osób fizycznych. Zmiana ta polega na obniżeniu stawek podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz zwiększeniu progu dochodów, od których zaczyna obowiązywać wyższa stawka. Nowa skala przewiduje dwie stawki PIT - 17% dla dochodów do 120 tys. zł rocznie oraz 32% dla dochodów powyżej tej kwoty. Wprowadzenie nowej skali ma na celu odciążenie budżetów domowych i wsparcie klasy średniej.

 

Zmiany w ulgach podatkowych

Druga ważna zmiana dotyczy ulg podatkowych. Polski Ład wprowadza tzw. ulgę inwestycyjną, która ma na celu wspieranie przedsiębiorców w inwestowaniu w rozwój swojej działalności. Ulga ta pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania 10% wartości inwestycji, co ma zachęcać przedsiębiorców do podejmowania nowych inwestycji. Ponadto, Polski Ład wprowadza także zmiany w uldze mieszkaniowej, zwiększając kwoty, które można odliczyć od podatku na cele mieszkaniowe.

 

Zmiany w opodatkowaniu małych i średnich przedsiębiorstw

Trzecim istotnym elementem reformy jest wprowadzenie zmian w opodatkowaniu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Polski Ład zakłada obniżenie stawek CIT dla MŚP z 19% do 9%, co ma na celu wsparcie rozwoju tych przedsiębiorstw oraz zwiększenie ich konkurencyjności. Dodatkowo, wprowadzona zostaje tzw. ulga abolicyjna dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na przekształcenie swojej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Ulga ta polega na tym, że dochód uzyskany przez przedsiębiorcę w wyniku przekształcenia nie będzie opodatkowany. W razie problemów ze zrozumieniem zawiłych przepisów, warto skonsultować się z biurem rachunkowym. Polecamy firmę TaxOnline24, która prowadzi obsługę księgową firm w Gliwicach i chętnie doradzi we właściwym odbiorze najnowszych zawiłości w prawie.