Kto może udzielać doradztwa podatkowego?

Doradztwo podatkowe to usługa, która ma na celu pomóc klientom w zrozumieniu i optymalizacji ich obowiązków podatkowych. Doradcy podatkowi to eksperci w dziedzinie prawa podatkowego, którzy mogą pomóc zarówno osobom prywatnym, jak i przedsiębiorstwom w rozwiązaniu różnorodnych kwestii związanych z podatkami. W Polsce istnieje kilka grup zawodowych, które mogą świadczyć usługi doradztwa podatkowego. W poniższym artykule przedstawimy te grupy oraz omówimy ich kompetencje.

 

Doradcy podatkowi

Doradca podatkowy to zawód zastrzeżony, który może wykonywać jedynie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Aby zostać doradcą podatkowym, należy ukończyć studia wyższe oraz zdobyć doświadczenie zawodowe w dziedzinie finansów lub rachunkowości. Następnie trzeba zdać egzamin państwowy, który potwierdza wiedzę z zakresu prawa podatkowego. Doradcy podatkowi są członkami samorządu zawodowego – Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Doradztwo podatkowe w Gliwicach oraz innych miejscowościach to jedna z usług, które świadczy ten zawód.

 

Biegli rewidenci

Biegły rewident to osoba, która posiada uprawnienia do badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Aby zdobyć te uprawnienia, należy ukończyć odpowiednie studia, zdobyć doświadczenie zawodowe oraz zdać egzamin państwowy. Biegli rewidenci są członkami samorządu zawodowego – Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Choć ich głównym zadaniem jest kontrola sprawozdań finansowych, biegli rewidenci również mogą udzielać doradztwa podatkowego.

 

Adwokaci i radcowie prawni

Adwokaci oraz radcowie prawni to prawnicy, którzy mają prawo do reprezentowania klientów przed sądami oraz innymi organami państwowymi. Aby zostać adwokatem lub radcą prawnym, należy ukończyć aplikację prawniczą oraz zdać egzamin państwowy. Adwokaci i radcowie prawni mogą świadczyć usługi doradztwa podatkowego, zwłaszcza gdy dotyczy ono zagadnień związanych z prawem cywilnym, handlowym czy administracyjnym.