Czym jest tzw. pełna księgowość?

Pełna księgowość to bardzo precyzyjny, ale i dość złożony system ewidencyjny. Niestety nie poradzi sobie z nim ktoś, kto nie posiada stosownej wiedzy, umiejętności, ale i dużej dawki cierpliwości oraz wprawy. Dlatego przedsiębiorcy zwykle oddają w ręce specjalistów ds. rachunkowości wszelkie kwestie związane z prowadzeniem pełnej księgowości.

 

Specyfika pełnej księgowości

Pełna księgowość to jeden ze sposobów (obok tzw. małej księgowości) ewidencjonowania przychodów oraz kosztów przedsiębiorstwa. Oprócz tego ujmuje ona również stan całego majątku, na który składa się m.in. wyposażenie, towar, a także środki finansowe przechowywane na kontach bankowych czy w gotówce.

Cały system pełnej księgowości, chociaż bardzo skomplikowany, to jednak daje najlepszy wgląd w sytuację finansową firmy. Musi być prowadzona niezwykle rzetelnie, regularnie i dokładnie, gdyż tylko wtedy realnie oddaje kondycję danej firmy.

Zakres, jaki obejmuje pełna księgowość, obejmuje przychody i koszty, posiadany majątek i źródła jego finansowania, wszelkie zobowiązania firmy, sprawozdania finansowe oraz karty wynagrodzeń pracowników.

 

Kto ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości?

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do prowadzenia pełnej księgowości zobligowani są przedsiębiorcy, którzy prowadzą następujące formy działalności gospodarczej:

  • osoby fizyczne, jeśli ich przychód za ubiegły rok wynosi w polskiej walucie co najmniej równowartość 1 200 000 euro,
  • spółki handlowe (osobowe i kapitałowe) oraz spółki cywilne (z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego),
  • wybrane jednostki organizacyjne.

 

Dlaczego warto prowadzić pełną księgowość?

Wielokrotnie wspominaliśmy, że prowadzenie pełnej księgowości jest dość skomplikowane i wymaga wsparcia wykwalifikowanych księgowych lub specjalistów biura rachunkowego. Dlaczego więc przedsiębiorcy wdrażają ten złożony system ewidencyjny? Powodów jest co najmniej kilka. Jak już zostało wspomniane, pełna księgowość zapewnia szczegółowe i precyzyjne dane na temat aktualnej sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo. Informacje gromadzone są w ewidencji przychodów i kosztów, stanowiącej precyzyjne zestawienie wszystkich dokonywanych wpływów oraz wydatków w danym okresie rozliczeniowym. Ma to szczególne znaczenie w przypadku większych firm, dysponujących sporym majątkiem i różnymi źródłami jego finansowania.

Rzetelnie prowadzona pełna księgowość pozwala na wiarygodną analizę zmian, jakie następują w poszczególnych okresach działalności firmy. W ten sposób można przekonać się, jakie decyzje finansowe lub inwestycyjne przyniosły największe korzyści, a które okazały się nieopłacalne. I co najważniejsze, można szybko przekonać się, czy posiadany majątek się zwiększa, czy też wręcz przeciwnie - stale się zmniejsza.