Co to jest księga przychodów i rozchodów?

Wszystkie osoby, które prowadzą prywatne przedsiębiorstwa, mają obowiązek regulowania kwestii podatkowych. Żeby zaś były one załatwiane w sposób rzetelny, potrzebna jest wiarygodna ewidencja księgowa. Może ona mieć różne postacie. Jest w stanie przybrać formę pełnej księgowości, ale w niektórych przypadkach nie ma takiej potrzeby. Właściciele firm bardzo często decydują się na wykorzystywanie księgi przychodów i rozchodów. Umożliwia ona prowadzenie ewidencji dostatecznie kompletnej do tego, aby nie borykać się z problemami skarbowymi.

Księga przychodów i rozchodów, jak sama nazwa wskazuje, jest spisem, w którym odnotowuje się cały zysk i wszystkie wydatki danego przedsiębiorstwa. Rzetelne rejestrowanie każdej transakcji powoduje, że w finansach firmy panuje jasność i przejrzystość. Ma to duże znaczenie dla sytuacji podatkowej, ale nie tylko. Generalnie rzecz biorąc, prowadzenie na bieżąco księgi przychodów i rozchodów pomaga orientować się w tym, jaka jest w danym momencie sytuacja przedsiębiorstwa.

 

Kiedy można stosować księgę przychodów i rozchodów?

Jak to się dzieje, że jedne firmy mogą prowadzić księgę przychodów i rozchodów, a inne muszą decydować się na inne formy ewidencji księgowej? Przesądzają o tym pewne kryteria, których spełnienie umożliwia zastosowanie księgi przychodów i rozchodów, czyli generalnie rzecz biorąc formy ewidencji prostszej od pełnej księgowości. Żeby uchronić się przed koniecznością wykorzystywania bardziej skomplikowanych metod ewidencji, trzeba mieć określoną wysokość przychodu netto za poprzedni rok. Próg umożliwiający stosowanie księgi przychodów i rozchodów wynosi 2 000 000 euro. Jeżeli przychód przekracza tę kwotę, prowadzenie prostszej ewidencji staje się niemożliwe.

Mimo że w stosowaniu księgi przychodów i rozchodów istnieją pewne limity, i tak wiele firm ma prawo skorzystać z tej formy ewidencji. Dzięki niej da się oszczędzić wiele zachodu związanego z prowadzeniem pełnej księgowości, co niewątpliwie jest dogodnym rozwiązaniem.